अनलाइनबाटै ब्लुबुक नविकरण गर्न सकिने प्रणालीको उद्घाटन (LIVE)