Information is intelligence

CATEGORY

AMK

00:02:09

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०७-०२ | Head News | Durbar Times

आजका मुख्य विषयवस्तुहरु : कोरोना सम्बन्धी राजनीति - समसामयिक अन्तराष्ट्रिय खेलकुद पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ९४२मा कोरोना पुष्टि, उपत्यकामा १६९८ पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा  २...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२९ | Head News | Durbar Times

आजका मुख्य विषयवस्तुहरु :कोरोना सम्बन्धीअर्थराजनीति - समसामयिकअन्तराष्ट्रियखेलकुदकोरोना सम्बन्धी२४ घण्टामा ३७४९  जनामा काेराेना संक्रमणपछिल्लो २४ घन्टामा देशभर ३७४९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२८ | Head News | Durbar Times

आजका मुख्य विषयवस्तुहरु :कोरोना सम्बन्धीराजनीति - समसामयिकअन्तराष्ट्रियखेलकुदकोरोना सम्बन्धी२४ घण्टामा २६३८  जनामा काेराेना संक्रमणपछिल्लो २४ घण्टामा २६३८   जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ भने...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२७ | Head News | Durbar Times

आजका मुख्य विषयवस्तुहरु :कोरोना सम्बन्धीराजनीति - समसामयिकअर्थअन्तराष्ट्रियकोरोना सम्बन्धी२४ घण्टामा ३५५६ जनामा काेराेना संक्रमणपछिल्लो २४ घण्टामा ३५५६  जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे छ भने १८...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२६ | Head News | Durbar Times

"दरबार टाईम्स - आजको मुख्य खबर" श्रृंखलामा आज  २०७७-०६-२६ गतेको मुख्य खबरहरु यस प्रकारका छन्। यहाँ तपाईंले आज दिन भरीको मुख्य खबरहरु संक्षिप्तमा पढ्न...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२२ | Head News | Durbar Times

"दरबार टाईम्स - आजको मुख्य खबर" श्रृंखलामा आज  २०७७-०६-२२ गतेको मुख्य खबरहरु यस प्रकारका छन्। यहाँ तपाईंले आज दिन भरीको मुख्य खबरहरु संक्षिप्तमा पढ्न...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२१ | Head News | Durbar Times

"दरबार टाईम्स - आजको मुख्य खबर" श्रृंखलामा आज  २०७७-०६-२१ गतेको मुख्य खबरहरु यस प्रकारका छन्। यहाँ तपाईंले आज दिन भरीको मुख्य खबरहरु संक्षिप्तमा पढ्न...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२० | Head News | Durbar Times

"दरबार टाईम्स - आजको मुख्य खबर" श्रृंखलामा आज  २०७७-०६-२० गतेको मुख्य खबरहरु यस प्रकारका छन्। यहाँ तपाईंले आज दिन भरीको मुख्य खबरहरु संक्षिप्तमा पढ्न...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-१९ | Head News | Durbar Times

"दरबार टाईम्स - आजको मुख्य खबर" श्रृंखलामा आज  २०७७-०६-१९ गतेको मुख्य खबरहरु यस प्रकारका छन्। यहाँ तपाईंले आज दिन भरीको मुख्य खबरहरु संक्षिप्तमा पढ्न...

आजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-१६ | Head News | Durbar Times

"दरबार टाईम्स - आजको मुख्य खबर" श्रृंखलामा आज  २०७७-०६-१५ गतेको मुख्य खबरहरु यस प्रकारका छन्। यहाँ तपाईंले आज दिन भरीको मुख्य खबरहरु संक्षिप्तमा पढ्न...

Latest news