Information is intelligence

tag:

anuradha koirala

शेरबहादुर देउबा बारे यसो भन्छिन अनुराधा कोइराला

"उहा २४ घन्टा देश, पाटि र आफ्नो सस्थालाइ राम्रो गर्ने पिल्ज...