Information is intelligence

tag:

bhanubhakta

सश्रद्धा भानुको सम्झना

मान्छे यो पृथ्वीमा जन्मिन्छ, मर्छ । मर्ने मान्छे यो पृथ्वीमा कति...