Information is intelligence

tag:

bluechip share

तपाईंसँग हुनैपर्ने, लगानी गर्दा सोझै नाफा हुने सेयर : ब्लु चिप सेयर के हो ? कसरी चिन्ने ?

सेयर मार्केटमा नव लगानीकर्ताहरुले प्राय सुन्ने सुझाव, 'ब्लु चिप' सेयर "उठाउ",...