Information is intelligence

tag:

caste discrimination

वर्णव्यवस्था र जातीय विभेदको प्रश्न

हाम्रो समाजमा जातीय विभेदको मूल जड भनेको वर्णव्यवस्थालाई मान्ने गरेको पाइन्छ...