Information is intelligence

tag:

dump

भक्तपुर नगरपालिकाले थाल्यो फोहोरबाट नयाँ प्रविधिमा मल बनाउने तयारी

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने समस्या भइरहेको बेला भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर...