Background of Tag

Health

घरमै कोरोना टेस्ट गर्न मिल्ने किट आउँदै, पायो युएसएफडीए अनुमती
Health

घरमै कोरोना टेस्ट गर्न मिल्ने किट आउँदै, पायो युएसएफडीए अनुमती

१. १४ बर्ष भन्दा माथिको मानिस आफैले प्रयोग गर्न सक्दछन् २. अस्पतालमा पनि स्वाब नमूनाहरू लिएर प्रयोग गर्न सकिन्छ