Information is intelligence

tag:

how to cook kheer step by step

आज खीर खाने दिन, खीर बनाउने सजिलो तरिका र खीर खानुका फाइदा जान्नुहोस्

आवश्यक सामग्री (५ जनाको लागि) : चामल (ताइचिन) — ३ कप (चिया...