Information is intelligence

tag:

industry village

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ औद्योगिक ग्राम बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१ उद्योग...