Information is intelligence

tag:

#ringroad

चक्रपथ दोस्रो चरणको बिस्तारका लागि सडकका संरचना हटाइयो

चक्रपथको दोस्रो चरण (कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्म) बिस्तारका लागि निर्माणस्थलमा रहेका संरचना हटाउने...