Information is intelligence

tag:

#sanitize machine

सेनिटाइज गर्ने मेशिनहरू प्रयोगविहीन

कोभिड-१९ को दोस्रो लहरमा सेनिटाइज गर्ने मेशिनहरू प्रयोगविहीन बन्दै गएको छ...