Information is intelligence

tag:

#smart city

११५ घरका खरको छाना हटाईयो

स्मार्ट सिटीको अवधारणा अन्तर्गत स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका ११५ घरका खरको छाना...