Information is intelligence

tag:

tappsee pannu

तापसि पन्नुले गरिन बिहेकाे बारे खुलासा

बिहेकाे बारे तापसीले गरिन यस्ताे खुलासा