Information is intelligence

tag:

#test tube baby

कृत्रिम गर्भाधानका लागि नयाँ प्रविधि

तनहुँ जिल्लामै पहिलोपटक कृत्रिम गर्भाधानका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ...